Welkom

Utility is een Engels woord dat vrij vertaald nut of toegevoegde waarde betekend. Nut is op zich zelf niet een meetbaar begrip, maar een optelsom van meetbare resultaten op verschillende vlakken. Het gaat om de kracht van de combinatie.

In welke markt u ook actief bent, wij kunnen voor u de rol van informatie makelaar invullen.
Utility Keurmerk doet dit door de zogenaamde 'best practices' op gebied van web en cloud gebaseerde toepassingen en technologieën te combineren. Ontwikkeling vindt plaats op projectmatige wijze, waarin voorspelbaarheid een belangrijk aspect is. Deze voorspelbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door de combinatie van de laatste bewezen technieken op het gebied van formele verificatie methoden en natuurlijke taal gebaseerde tooling.

Wij helpen u om uw complexe bedrijfsprocessen om te zetten in werkbare eenvoud: maximaal rendement halen uit uw investering.
De investering kan beperkt worden omdat wij oplossing aanbieden waarbij we bij voorkeur risico dragend samenwerken naar een oplossing waarbij we gezamenlijk investeren en u deels per transactie kunt betalen. (Software als een Service [SaaS])